Poradíme Vám?
Sme online
X
Chcete sa nás niečo opýtať?
(Zadajte váš e-mail a kliknite na "pokračovať".)
Musíte zadať váš e-mail!
POKRAČOVAŤ
UKONČIŤ
Chcete ukončiť diskusiu?
POKRAČOVAŤ
UKONČIŤ
  • aaa
  • aaa

OKNÁ

Plastové a hliníkové okná

Novinka v produktovej rade Slovaktual – okno z nového 8-komorového profilu s hranatými líniami, s novým trojsklom s teplým rámikom SGG Swisspacer V a stavebnou hĺbkou 85 mm.

OKNÁ

Novinka v produktovej rade Slovaktual – okno z nového 8-komorového profilu s hranatými líniami.

DVERE

Plastové a hliníkové dvere

Interiérové dvere sú vhodné do bytov, domov, ale aj do kancelárskych priestorov, polyfunkčných objektov, hotelov a penziónov.

DVERE

Interiérové dvere sú vhodné do bytov, domov, ale aj do kancelárskych priestorov...

DOPLNKY

DOPLNKY

Doplnky pre plastové okná sa stávajú štandardným vybavením a zvyšujú užívateľský komfort. Vonkajšie a vnútorné parapety sú prispôsobené k montáži s plastovými oknami a s upravenými okrajmi pre osadenie do omietky.

DOPLNKY

Kvalitné doplnky pre širokú škálu našich produktov a sluzieb.
O firme

Spoločnosť Domaplast, s.r.o. bola založená v roku 2004 ako malá rodinná firma. Spočiatku bola zameraná výhradne na obchod s plastovými oknami a dverami, no časom rozšírila svoje portfólio o celý rad doplnkov a služieb, medzi ktoré v poslednom čase pribudol predaj slnečných kolektorov s kompletným príslušenstvom, ako aj rôzne servisné služby súvisiace s oknami a dverami.

Odmenou za úspešné pôsobenie našej spoločnosti na trhu bolo nadviazanie spolupráce so spoločnosťou Slovaktual, s.r.o., ktorá je slovenským lídrom v oblasti výroby plastových a hliníkových okien a dverí. Táto spolupráca trvá už od roku 2010 a neustále sa prehlbuje. O tomto tvrdení svedčí aj fakt, že vďaka našim skvelým výsledkom a vysokej spokojnosti zákazníkov nám spoločnosť Slovaktual, s.r.o. zverila do rúk aj novootvorené obchodné zastúpenie v Banskej Štiavnici.


Certifikáty

Poradenskou spoločnosťou pri zavádzaní ISR bola spoločnosť United BG, a.s. so sídlom v Považskej Bystrici. Proces zavádzania trval cca 1 rok, počas ktorého sa spoločnosť snažila zaviesť integrovaný systém riadenia do jednotlivých štruktúr spoločnosti.

Certifikačný audit vykonala spoločnosť RW TÜV Bratislava, s.r.o., ktorá na základe úspešného auditu certifikáty systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedeniu firmy slávnostne odovzdala dňa 8.4.2005 pri príležitosti 15. výročia pôsobenia spoločnosti Slovaktual na slovenskom trhu.

Integrované manažérske systémy v spoločnosti Slovaktual, s.r.o. sú založené na vzájomnej súčinnosti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo umožňuje neustále efektívnejšie riadenie spoločnosti.

Slovaktual - Certifikáty


Manažérstvo kvality
Systém manažérstva kvality je budovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy ISO 9001.
Životné prostredie
Systém environmentálneho manažérstva je budovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy ISO 14001.
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je budovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy OHSAS 18001.